Elektrisk løfteskive Daglige kontroll og vedlikeholdsforanstaltninger

- Jul 27, 2018 -


2b80d2695b54cdd6659c8da970f34820.jpg


Den elektriske heisen løfter gjenstanden gjennom stroppene som består av trisser, vaier og kroker. Derfor kan kontrollen og vedlikeholdet av remskiven styrkes fra følgende aspekter for å forebygge ulykker.

1. Under rutinemessig vedlikehold er det viktig å kontrollere om det er en sprekk i remskiven. Det kan også observeres gjennom et forstørrelsesglass. Hvis det oppdages en sprekk, bør den kastes omgående. Det er forbudt å fortsette å bruke sveisespringen.

2. Kontroller om det er alvorlig friksjon mellom remskivehjulsporet og ledningstrådet, og det er ingen ledningstråd.

3. Kontroller slitestyrken på remskiven. Hvis det overskrider slitasjen som tillates av designet, skal det kastes omgående. Bytt den nye remskiven for å sikre sikker drift.

4. Kontroller at remskiven er ordentlig tilkoblet, om dreieskiven er fleksibel og om det er unormal støy. Det skal festes en gang i måneden, og remskivene skal smøres for å sikre god arbeidsforhold.